(+420) 733 130 020 volejte 9:00 - 18:00

Ochrana osobních údajů

  Zpět na úvod

Ochrana osobních údajů

Ochrana soukromí

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Ceníme si vaší důvěry, a proto jsme zavázáni chránit jakékoliv poskytnuté osobní informace. Tento dokument popisuje, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat v případě, že máte otázky týkající se osobních údajů.

DPZ Consulting s.r.o. nabízí prostřednictvím svých webových stránek www.pparena.cz, mobilních aplikací a dalších platforem, jako jsou partnerské webové stránky a sociální média, on-line služby v oblasti paintballu. Následující informace platí pro všechny tyto platformy. Pokud nesouhlasíte se zásadami ochrany soukromí měl/a byste naše služby přestat využívat.

I.              Ochrana soukromí

Jaké osobní údaje PPArena.cz zpracovává?

Během rezervačního procesu budete požádán/a o své jméno a e-mailovou adresu, jméno a telefon. Můžete být také požádán/a o uvedení vašich preferencí týkající se našich služeb.

Pro snadnější správu rezervací nabízíme možnost ověření rezervace pomocí přiděleného kódu.

Pokud navštívíte naši webovou stránku, můžeme, i přesto, že neprovedete rezervaci, shromažďovat určité údaje, jako je IP adresa, typ prohlížeče, informace o operačním systému vašeho počítače, verzi aplikace, nastavení jazyka a prohlédnutých stránkách. Pokud používáte mobilní zařízení, můžeme shromažďovat údaje týkající se typu mobilního zařízení, jeho nastavení a charakteristik a zeměpisné souřadnice. Pokud provedete rezervaci, náš systém registruje, prostřednictvím jakého zařízení a webových stránek byla rezervace provedena.

Vaše osobní údaje můžeme také získat, pokud používáte služby vybraných sociálních sítí.

Proč PPArena.cz shromažďuje, zpracovává vaše osobní údaje?

 • Rezervace: Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu dokončení a správy vaší rezervace
 • Zákaznický servis: Našim zákazníkům poskytujeme nonstop služby ve 3 jazycích. Sdílení vašich osobních údajů s našimi operátory nám umožňuje reagovat kdykoliv potřebuje a poskytovat také asistenci při hledání vhodného hříště a s dotazy týkajícími se vaší rezervace.
 • Marketingové aktivity: V souladu se zákonem můžeme použít vaše údaje také k marketingovým účelům. Např.:
  • Po provedení rezervace můžeme vaše kontaktní údaje využít k zasílání novinek o podobných službách a produktech. S vaším souhlasem, pokud je vyžadován podle místního zákona, vám emailem můžeme pravidelně zasílat také další zpravodaje. Z odběru marketingové komunikace se můžete kdykoliv odhlásit pomocí odkazu pro odhlášení, který je obsažen v každém zpravodaji, nebo si zastavení odběru můžete nastavit přímo ve svém účtu (pokud jste si ho vytvořil/a).
  • Pokud jsme přesvědčeni, že by vás určitá nabídka mohla zajímat, můžeme se rozhodnout vás kontaktovat telefonicky
 • Další komunikace: V některých případech vás můžeme kontaktovat prostřednictvím e-mailu, pošty, telefonu nebo sms zprávy, v závislosti na kontaktních údajích, které nám byly poskytnuty. Může tomu tak být z následujících důvodů:
  • Musíme poskytnout odpověď na vaše dotazy a zpracovat vaše požadavky.
  • Pokud využijete naše služby, můžeme vám zaslat dotazník nebo vás požádat o poskytnutí hodnocení vaší zkušenosti s PPArena.cz.
  • Ve věci vaší rezervace vám také můžeme poslat jiná sdělení, např. kontaktní údaje PPArena.cz pro případ, že byste potřeboval/a asistenci během své cesty, nebo informace, o kterých se domníváme, že by pro vás mohly být užitečné při plánování vaší cesty, a díky kterým by byl váš paintball co nejlepší. Můžeme vám také posílat informace týkající se nadcházejících paintballů a přehled předchozích rezervací provedených přes PPArena.cz
 • Průzkum trhu: Naše zákazníky také občas žádáme o zúčastnění se průzkumu trhu. Jakékoliv další informace, které nám poskytnete v rámci průzkumu trhu budou použity pouze s vaším svolením.
 • Odhalování a prevence podvodu: Vaše osobní údaje můžeme také použít k předcházení podvodných, ilegálních a dalších nechtěných aktivit.
 • Zlepšování našich služeb: Osobní údaje zpracováváme také pro analytické účely, abychom vylepšili své služby, a zlepšili funkčnost a kvalitu našich on-line služeb v oblasti cestovního ruchu.

Jak PPArena.cz sdílí vaše údaje se třetími stranami?

Za určitých okolností sdílíme vaše osobní údaje s třetími stranami. Vaše osobní údaje a informace můžeme zpřístupnit a postoupit vládě nebo vyšetřujícímu orgánu, v případě že tak vyžaduje zákon (nebo jiný předpis s platností zákona). Takovéto případy představují: soudní příkaz, předvolání k soudu a příkazy pocházející z právních procesů, trestního řízení a vyšetřování. Vaše data můžeme zpřístupnit také v případě, že jsou nutně potřebné k prevenci, vyšetřování nebo postihování trestných činů.

Jak PPArena.cz využívá mobilní zařízení?

Vytvořili jsme bezplatné aplikace pro několik různých mobilních zařízení. Tyto aplikace shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje velmi podobným způsobem, jako to dělá naše webová stránka – a také vám umožňují využít informace o aktuální poloze a najít tak blízké paintballové hřiště.

II.              Zabezpečení

Jaká bezpečnostní opatření společnost PPArena.cz využívá, aby ochránila mé osobní údaje?

V souladu se zákony o zabezpečení Evropské unie zajišťujeme adekvátní procedury, abychom zamezili neautorizovanému přístupu k osobním údajům a jejich zneužití.

Abychom ochránili a zabezpečili osobní údaje, které nám poskytujete, používáme potřebné obchodní systémy a procedury. Využíváme také bezpečnostní procedury a technická a fyzická omezení pro přístup k osobním údajům a jejich použití na našich serverech. Přístup k osobním údajům má pouze autorizovaný personál, který s daty pracuje.

Veškerá shromažďovaná a zpracovávaná osobní data jsou chráněna vsouladu se zákonem č. 101/200 Sb. O ochraně osobních údajů a jsouzískávána s vaším souhlasem při rezervaci na našich webovýchstránkách www.pparena.cz. Tato data jsou nezbytná pro realizaci rezervace Vaší paintballové hry.

 

III.              Děti

Služby poskytované společností PPArena.cz nejsou cíleny na osoby mladší 18 let. Využití našich služeb je povoleno pouze se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce. Obdržíme-li informaci od osoby mladší 18 let, vyhrazujeme si právo na její smazání.

IV.              Kontakt

Jak mohu spravovat osobní údaje, které jsem poskytl/a společnosti PPArena.cz?

Vždy si můžete zkontrolovat své osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Můžete si e-mailem zažádat o přehled svých osobních dat na adrese info@pparena.cz. Do předmětu zprávy prosím zadejte text „Žádost o osobní údaje“ a připojte kopii svého dokladu totožnosti, abychom zamezili přístupu k těmto informacím neautorizovaným osobám.

Pokud jsou námi uchovávané údaje neplatné, na vaši žádost je opravíme. Pokud nadále nechcete využívat služeb společnosti PPArena.cz, můžete nás požádat o blokování osobních údajů pro jejich další použití. Z odběru zpravodaje PPArena.cz se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz pro odhlášení odběru zpravodaje, který je obsažen v každém zpravodaji. Požadavek na aktualizaci, blokování, nebo odstranění osobních údajů můžete zaslat na e-mailem na adresu info@pparena.cz.  Vezměte prosím na vědomí, že možná budeme potřebovat některé údaje uchovat, např. například z právních či administrativních důvodů, jimiž může být evidence nebo sledování podvodných aktivit.

Kdo je zodpovědný za nakládání s osobními údaji na stránkách a aplikacích PPArena.cz?

Za zpracovávání osobních údajů na svém webu a aplikacích je odpovědná společnost DPZ Consulting s.r.o.. Společnost DPZ Consulting s.r.o. je soukromá společnost s ručením omezeným, která podléhá českému právu a má sídlo na adrese Vojtěšská 245, 338 05 Mýto, Česká republika. Společnost DPZ Consulting s.r.o. je registrovaným správcem osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00057212 / 001, veškerá data získaná od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. 

Společnost DPZ Consulting s.r.o. je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

Máte-li jakékoli návrhy nebo připomínky k tomuto prohlášení o ochraně soukromí, pošlete je prosím e-mailem na adresu info@pparena.cz .

 

 

Pomohu Vám
s rezervací ...

(+420) 733 130 020

Volejte kdykoliv 9:00 - 18:00.

Máte dotaz a nevíte na koho se obrátit? Zanechte nám zprávu, odpovíme

+
* Označený údaj je povinný
(+420) 733 130 020

Volejte kdykoliv 9:00 - 18:00.
Optimální čas pro zakládání
rezervací: 10:00 ­- 15:00

info@paintball-plzen.cz

Po 18:00 nás prosím kontaktujte
pouze emailem.

Máte již rezervaci a potřebujete ověřit místo a čas?
Ověřit rezervaci online