(+420) 733 130 020 volejte 9:00 - 18:00

Ochrana osobních údajů

  Zpět na úvod

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Veškerá osobní data jsou proto shromažďovaná a zpracovávaná v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení č. 2016/679“), resp. se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Tento dokument popisuje, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat v případě, že máte otázky týkající se osobních údajů.

DPZ Consulting s.r.o. nabízí prostřednictvím svých webových stránek www.pparena.cz, mobilních aplikací a dalších platforem, jako jsou partnerské webové stránky a sociální média, on-line služby v oblasti paintballu. Následující informace platí pro všechny tyto platformy. Pokud nesouhlasíte se zásadami ochrany soukromí, měl/a byste naše služby přestat využívat. 

I. Správce osobních údajů

DPZ Consulting s.r.o.

Vojtěšská 245

338 05 Mýto 

II. Ochrana soukromí

Jaké osobní údaje PPArena.cz zpracovává?

Během rezervačního procesu budete požádán/a o své jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Zpracování těchto osobních údajů probíhá podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení č. 2016/679, neboť bez těchto údajů bychom nebyli schopni zajistit Vám objednanou / rezervovanou hru či jinou službu. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu vaší rezervace a dále po dobu 10 let, za účelem za účelem zkvalitňování služeb pro Vaše rezervace. Kromě uvedeného můžete být také požádán/a o uvedení vašich preferencí týkající se našich služeb.

Ve věci vaší rezervace vám také můžeme poslat jiná sdělení, např. kontaktní údaje PPArena.cz pro případ, že byste potřeboval/a asistenci během své cesty, nebo informace, o kterých se domníváme, že by pro vás mohly být užitečné při plánování vaší cesty, a díky kterým by byl váš paintball co nejlepší. Můžeme vám také posílat informace týkající se nadcházejících paintballů a přehled předchozích rezervací provedených přes PPArena.cz.

Pro snadnější správu rezervací nabízíme možnost ověření rezervace pomocí přiděleného kódu.

Přímo před hrou nám posléze podepíšete formulář souhlasu se hrou, v němž uvedete jméno, příjmení, datum narození adresu. V případě účasti nezletilých hráčů vyžadujeme, v souladu s právním řádem ČR, souhlas rodiče či jiného zákonného zástupce se hrou. V případě zákonného zástupce evidujeme jméno, příjmení a adresu. Tyto osobní údaje zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení č. 2016/679 za účelem doložení seznámení hráče s pravidly a souhlasu s účastí na hře a zpracováváme je po dobu 1 roku.

Budete-li si přát odnést si ze hry vzpomínku, zveřejníme na facebookových stránkách fotografie z vaší hry. Tyto osobní údaje zpracováváme podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení č. 2016/679 pouze na základě vašeho souhlasu s tímto zpracováním.

Pokud navštívíte naši webovou stránku, můžeme, i přesto, že neprovedete rezervaci, shromažďovat anonymně určité údaje, jako je IP adresa, typ prohlížeče, informace o operačním systému vašeho počítače, verzi aplikace, nastavení jazyka a prohlédnutých stránkách.Pokud používáte mobilní zařízení, můžeme shromažďovat údaje týkající se typu mobilního zařízení, jeho nastavení a charakteristik a zeměpisné souřadnice.Pokud provedete rezervaci, náš systém registruje, prostřednictvím jakého zařízení a webových stránek byla rezervace provedena. Zpracování těchto osobních údajů probíhá z důvodu oprávněného zájmu správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení č. 2016/679, neboť na základě těchto údajů vyhodnocujeme kvalitu poskytované služby webového rozhraní. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu 6 měsíců.

Vaše osobní údaje můžeme také získat, pokud používáte služby vybraných sociálních sítí.

Jak PPArena.cz sdílí vaše údaje se třetími stranami?

Za určitých okolností sdílíme vaše osobní údaje s třetími stranami. Vaše osobní údaje a informace můžeme zpřístupnit a postoupit vládě nebo vyšetřujícímu orgánu, v případě že tak vyžaduje zákon (nebo jiný předpis s platností zákona). Takovéto případy představují: soudní příkaz, předvolání k soudu a příkazy pocházející z právních procesů, trestního řízení a vyšetřování. Vaše data můžeme zpřístupnit také v případě, že jsou nutně potřebné k prevenci, vyšetřování nebo postihování trestných činů.              

III. Zabezpečení

Jaká bezpečnostní opatření společnost PPArena.cz využívá, aby ochránila mé osobní údaje?

V souladu se zákony o zabezpečení Evropské unie zajišťujeme adekvátní procedury, abychom zamezili neautorizovanému přístupu k osobním údajům a jejich zneužití.

Abychom ochránili a zabezpečili osobní údaje, které nám poskytujete, používáme potřebné obchodní systémy a procedury. Využíváme také bezpečnostní procedury a technická a fyzická omezení pro přístup k osobním údajům a jejich použití na našich serverech. Přístup k osobním údajům má pouze autorizovaný personál, který s daty pracuje. 

IV. Děti

Služby poskytované společností PPArena.cz nejsou cíleny na osoby mladší 18 let. Využití našich služeb je povoleno pouze se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce osoby mladší 18 let.

V. Kontakt

Jak mohu spravovat osobní údaje, které jsem poskytl/a společnosti PPArena.cz?

Vždy si můžete zkontrolovat své osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Můžete si e-mailem zažádat o přehled svých osobních dat na adrese info@pparena.cz. Do předmětu zprávy prosím zadejte text „Žádost o osobní údaje“ a připojte kopii svého dokladu totožnosti, abychom zamezili přístupu k těmto informacím neautorizovaným osobám.

Pokud jsou námi uchovávané údaje neplatné, na vaši žádost je opravíme. Pokud nadále nechcete využívat služeb společnosti PPArena.cz, můžete nás požádat o výmaz osobních údajů. Požadavek na aktualizaci či výmaz osobních údajů můžete zaslat e-mailem na adresu info@pparena.cz. Vezměte prosím na vědomí, že možná budeme potřebovat některé údaje uchovat, např. z právních či administrativních důvodů, jimiž může být evidence nebo sledování podvodných aktivit.

Udělíte-li souhlas se zpracováním své fotografie, tento souhlas jste oprávněni kdykoliv odvolat.

V případě, že vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu správce, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku. Pro tento účel využijte opět e-mailovou adresu info@paintball-plzen.cz.

Nebudete-li spokojeni s vyřízením vaší stížnosti či námitky, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 

Právní servis pro nás zajišťuje advokátní kancelář NEST LEGAL.

Pomohu Vám
s rezervací ...

(+420) 733 130 020

Volejte kdykoliv 9:00 - 18:00.

Máte dotaz a nevíte na koho se obrátit? Zanechte nám zprávu, odpovíme

+
* Označený údaj je povinný
(+420) 733 130 020

Volejte kdykoliv 9:00 - 18:00.
Optimální čas pro zakládání
rezervací: 10:00 ­- 15:00

info@paintball-plzen.cz

Po 18:00 nás prosím kontaktujte
pouze emailem.

Máte již rezervaci a potřebujete ověřit místo a čas?
Ověřit rezervaci online
Stručně ke zpracování Vašich údajů

Na naší webové stránce používáme cookies. Bez některých se neobejdeme, zatímco některá nám pomáhají zlepšovat tuto webovou stránku a váš zážitek z ní. K tomu potřebujeme Váš souhlas a je na Vás, v jakém rozsahu nám jej dáte.

Přečtěte si naše informace o ochraně osobních údajů zde.

Více informací o problematice naleznete zde.
Nutné pro správný chod webu, ukládají se pouze informace k zobrazení, přihlášení nebo nastavení této webové prezentace.
Data použitá pouze pro statistické vyhodnocování, například návštěvnosti, počtu zobrazení jednotlivých stránek apod.